Mcsteamy » Hoofdpagina » Welkom!
Mcsteamy: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Mcsteamy

SWOT-analyse en confrontatiematrix

De SWOT-analyse is onderdeel van het marketingplan en de strategieontwikkeling. Deze analyse kan voor elk bedrijf gemaakt worden. De SWOT-analyse (ook wel situatieanalyse) bestaat uit strengths (sterk…

Marketing, marketingmix, vijf P's

Marketing is van enorm belang bij de verkoop van een product. De marketingmix zal duidelijk maken welk product of welke dienst het bedrijf aanbiedt en welke strategie hierop aansluit.

Liquiditeitsbalans

Het is voor een bedrijf zeer belangrijk om de financiën duidelijk in kaart te kunnen brengen. De liquiditeitsbalans zal hier zeer zeker een grote rol in kunnen spelen.
Schrijf mee!